Non-profit

De organisatie: Een non-profitorganisatie heeft niet als doel winst te maken. Vaak is de doelstelling van een non-profitorganisatie de ondersteuning van een private of publieke aangelegenheid voor niet-commerciële, maatschappelijke doeleinden. Dit kan gaan over zaken als kunst, educatie, of een onderzoek.  

Hoewel uw organisatie geen winstoogmerk heeft, heeft u wel inkomsten nodig. Deze zijn over het algemeen afkomstig uit subsidies, giften en eigen inkomsten. Uw non-profit organisatie wordt steeds meer een maatschappelijke onderneming. Budgeten komen meer onder druk te staan en de eisen worden daarnaast steeds hoger. Vaak richt u zich als non-profit organisatie dan ook op het verder professionaliseren van de bedrijfsvoering, het vergroten van de effectiviteit en het benutten van kansen in uw branche. 

Finergie: Wij hebben veel kennis en ervaring in deze sector en kunnen u hierdoor adviseren en ondersteunen bij al uw vraagstukken. We kunnen goed vooruit kijken, efficiënt werken en een echte gesprekspartner zijn. Wij hechten eraan om een langdurige, persoonlijke relatie met onze klanten op te bouwen. We weten waar uw organisatie voor staat en zijn daar actief bij betrokken. Wij schetsen een helder beeld van kansen, maar ook van mogelijke bedreigingen voor uw organisatie.

Finergie kan u ondersteunen en begeleiden bij:

  • Ondersteuning bij kostenbeheersing
  • Begeleiding bij het opzetten van een administratieve organisatie met functiescheiding
  • Ondersteuning bij het maken van budgetten en liquiditeits-/ kasstroomoverzichten
  • Advisering omtrent BTW aspecten horeca- en sponsoractiviteiten
  • Ondersteuning bij rapportering aan overkoepelende organisaties of Raad van Toezicht

    Jan Deckersstraat 32-34, 5591 HS  Heeze      -      Postbus 149, 5590 AC Heeze      -      T 040-2240000      -      F 040-2240723      -      info@finergie.nl