Transport & logistiek

De branche: De logistiek- en transportsector speelt een belangrijke rol in de Nederlandse economie. Transport is de schakel tussen een onderneming en haar inkoop- en verkoopmarkten, of een partij die een lading laat transporteren door een vervoerder. Bij logistiek en transport denken we voornamelijk aan het vervoeren van goederen en personen over land, water en door de lucht. De economische crisis heeft ook in deze branche haar sporen achtergelaten. Rendementen staan onder druk en de concurrentie uit Oost-Europa is zwaar. Ook door de opkomst van e-commerce is vervoer verschoven van de business naar de particuliere markt.

De ondernemer: In de turbulente wereld van transport en logistiek, bestaan weinig constante factoren. U dient als ondernemer in te spelen op marktontwikkelingen om optimale resultaten te kunnen boeken en groei te kunnen realiseren.  De Nederlandse transportsector gaat de komende jaren te maken krijgen met ingrijpende veranderingen. Waarbij de sector in toenemende mate wordt gekenmerkt door behoefte aan flexibiliteit, maatwerk, leveringssnelheid en klant specifieke diensten.

Finergie: Met onze kennis en ervaring kunnen wij u ondersteunen. Wij helpen u vooruit te kijken en te anticiperen op de marktontwikkelingen. Om snelle en juiste beslissingen te kunnen nemen dienen de cijfers altijd actueel te zijn. Wij kunnen u ondersteunen bij het maken van de juiste keuzes om te overleven in deze markt of zelfs te groeien. Wij hebben diverse klanten in onze portefeuille die actief zijn in de transportsector.

 

Ondersteuning en advies nodig?

  • Ondersteuning bij aanvraag Euro vergunning
  • Optimale inrichting van uw financiële administratie / management informatie
  • Benchmarking omzet per chauffeur / vrachtwagen, opslagcapaciteit
  • Fiscale en juridische optimalisatie ondernemingsstructuur
  • Advisering bij investeringsbeslissingen lease of aanschaf transportmiddelen

    Jan Deckersstraat 32-34, 5591 HS  Heeze      -      Postbus 149, 5590 AC Heeze      -      T 040-2240000      -      F 040-2240723      -      info@finergie.nl