De ontwikkeling van de fiscale praktijk binnen Finergie

 

Het laatste jaar is binnen Finergie een grote stap gezet in de verdere ontwikkeling van de
fiscale afdeling. Tot 2020 bestond deze nog uit Johan Vossen (algemene praktijk), Jan Feijen (Vpb- en IB-specialist), Mark Geerets (internationaal) en Eelco Putman (herstructureringen).
Vanwege de groei van Finergie was het noodzakelijk dat dit team werd uitgebreid.

 

Junior belastingadviseurs

In maart 2020 is, in eerste instantie als stagiaire, Mayenne Janssen gestart, na haar afstudeerstage met succes te hebben volbracht is Mayenne sinds september 2020 het team komen versterken als junior belastingadviseur.

In september 2020 is een volgende fiscale economie stagiaire van de Fontys gestart, Sanne Croonen. Ook Sanne heeft inmiddels haar afstudeerstage succesvol afgerond in januari.
Sinds 1 februari 2021 is Sanne ook in dienst getreden als junior belastingadviseur bij Finergie.

In februari 2021 is vervolgens Anne Janssen gestart met haar meewerkstage. Zij behoort daarmee alweer tot de derde generatie fiscale stagiaires en zal tot en met mei 2021 binnen de fiscale praktijk van Finergie werkzaam zijn.

 

Senior belastingadviseur

Buiten de beginnend fiscalisten is per 1 november 2020 ook wat meer senioriteit aangetrokken in de persoon van Hans van den Hurk. Hij heeft zo’n tien jaar ervaring in voornamelijk de nationale MKB-praktijk en geldt als kartrekker om de fiscale afdeling verder uit te breiden en te professionaliseren.
De begeleiding van de junior belastingadviseurs is daar een belangrijk onderdeel van.
Daarnaast is hij voor allerlei fiscale zaken het eerste aanspreekpunt.

Met bovenstaande aanstellingen heeft Finergie een flinke stap gezet wat betreft de uitbreiding van het fiscale team. Deze heeft (voorlopig) dan ook voldoende body om de groei van Finergie op te kunnen vangen.