Disclaimer

Finergie spant zich in om ervoor te zorgen, dat alle informatie die u op deze site kunt vinden correct is, doch de verstrekte informatie is uitsluitend indicatief. Aan de verstrekte informatie kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
Finergie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de daarop verstrekte informatie.
Tevens aanvaardt Finergie geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de sites waarnaar wordt verwezen. Te allen tijde blijft de afnemer van de informatie verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie.
De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van Finergie omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Nederlands recht is van toepassing.